Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85828

GNIDA KAROL,

 Gnida Karol pop

Urodzony 31.03.1899 r. w Łazach i tam zamieszkały, urzędnik Centralnego Stowarzyszenia Spożywczego w Łazach, narodowości polskiej. Aresztowany 12.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd 26.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 36639. Zwolniony z obozu 16.04.1941 r. Po wyzwoleniu w 1945 r. oddał wielkie zasługi w odzyskaniu i wznowieniu działalności spółdzielni, – lecz pod zmienioną nazwą „ Jednota-Jedność”.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.