Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85830

GODULA WILHELM,

godula-wilhelm-pop
Bibliografia:
J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.Urodzony 1.04.1912 r. w Suchej Górnej i tam zamieszkały, narodowości polskiej, adwokat. Kształcił się w Orłowej i tam zdał maturę. Aresztowany 13.10.1939 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo we Frysztacie, 27.10.1939 r. przesłany do więzienia w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd 20.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie został zarejestrowany, jako więzień nr 3643, 48478. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Studia prawnicze ukończył po wyzwoleniu. Pracował, jako doradca prawny w rożnych przedsiębiorstwach. Zmarł tragicznie 17.02.1976 r. w Ostrawie.