Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85832

GOLA FRANCISZEK,

Z dokumentów pozyskanych z ITS Bad Arolsen i zeznań świadków wynika, iż Franciszek Gola ur. 25.08.1969 r. w Kalinie Małej proboszcz parafii w Niwce – Sosnowiec został aresztowany 2.05.1940 r. przybył do KL Dachau 5.05.1940 r. i został oznaczony nr 7446, zwolniony został z obozu w dniu 20.06.1940 r. dzięki staraniom rodziny. We wspomnieniach zachowanych w dokumentach Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej o tym okresie napisał „[…] ile tam wycierpiałem od gestapowców i katów w czasie pracy tego opisywać nie będę. Nadmienię tylko, że jako człowiek stary, wówczas mający 71 lat, nie mogłem podołać pracy, jaką tam kazano mi wykonywać, za co prawie każdy dzień byłem bity i katowany. Toteż przez pobyt dwóch miesięcy w Dachau ubyło mnie 15 kg na wadze i po powrocie do domu zachorowałem na karbunkuły, jako następstwo fatalnego odżywiania w obozie. Musiałem się poddać dwóm ciężkim operacjom w ciągu 2 miesięcy. To były moje osobiste cierpienia, które przy Bożej woli przeszedłem szczęśliwie”. Do parafii w Niwce Sosnowcu przybył 21 czerwca 1940 r. i podjął obowiązki duszpasterskie. Zmarł 4.01.1957 r.