Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85835

GOLCZYK EMIL,

Urodzony 9.06.1921 r. w Jawiszowicach, zamieszkały w Brzeszczach pow. oświęcimski, student. Aresztowany 24.04.1940 r. w Brzeszczach i w transporcie zbiorowym 28.04.1940 r. przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6585. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.