Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85837

GOSPODARCZYK WIKTOR,

Gospodarczyk Wiktor pop

Urodzony 5.09.1894 r. we Frysztacie, zamieszkały w Karwinie. Górnik w kopalni w Karwinie. Działacz społeczny, aktywny w polskich organizacjach oświatowo-kulturalnych we Frysztacie. Pierwszy raz aresztowany i więziony we Frysztacie od 3.11.1939r. do 23.11.1939 r. Drugi raz aresztowany 12.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, gdzie przebywał od 12.04.1940 r. do 3.05.1940 r. Przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3656. Zwolniony z obozu 4.11.1942 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.