Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85838

GOSZYK ALFRED,

Goszyk Alfred pop

Urodzony 21.09.1916 r. w Orłowej, zamieszkały w Jabłonkowie-Nawsiu, narodowości polskiej. Aresztowany 12.04.1940 r. w Orłowej i więziony w Cieszynie-Bobrku, a stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany, jako więzień nr 6431. Zwolniony z obozu 21.11.1940 r. Po powrocie w rodzinne strony, aż do 1944 r. pracował, jako robotnik w kopalni, zaś od 1944 do 1945 r. w obozie w Świętochłowicach, jako „ostarbeiter” – pracownik przymusowy ze wschodu.

Po wyzwoleniu dokończył studia medyczne w Brnie w 1947 r. Pracował, jako lekarz: kolejno w szpitalu w Orłowej, a od 1.01.1960 r. jako lekarz rejonowy w Jabłonkowie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.