Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85840

GOSZYK JAN,

Urodzony 7.05.1898 r. w Wiśle (nr 998) i zamieszkały w tej miejscowości. Po zdobyciu wyszkolenia pedagogicznego – nauczyciel w centrum Wisły. Aresztowany 24.04.1940 r. i krótko więziony w Cieszynie, skąd 26.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12360. Od 16.08.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Po jakimś czasie ponownie odesłany do KL Dachau. gdzie szybko utracił siły i zdrowie. Z uwagi na stan zdrowia i fakt, że kiedyś służył w austriackiej armii, starania rodziny o jego zwolnienie zostały uwieńczone sukcesem i dnia 7.12.1940 r. został zwolniony do domu. Pobyt w obozie sprawił jednak, że nie odzyskał pełnego zdrowia, a mimo to by zapewnić byt rodzinie, podjął pracę w fabryce mebli w Cieszynie. Po zakończeniu wojny wrócił do szkolnictwa. Zmarł 22.08.1975 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.; Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.