Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85843

GÓRKA WŁADYSŁAW,

Urodzony 18.05.1900 r. w Tropii pow. strzyżowski, syn Józefa i Anieli, zamieszkały w Katowicach. Przed wybuchem wojny w 1939 r. zawiadowca kop. „Kazimierz-Juliusz” w pow. będzińskim. Aresztowany 1.05.1940 r. według sporządzonej przez gestapo listy – wykazu. Wykaz ów dotyczył pracowników kopalni (urzędników) – między innymi: mgr inż. Stefan Krzycki, mgr inż. Roman Wilkowski, mgr inż. Kazimierz Izdebski, Marian Marzec sztygar dołowy, Mężyński – nadsztygar, Smosarski, mgr inż. Aleksander Zajączkowski, Pluta – sztygar maszynowy, i kilku innych osób. Wymienione osoby zostały przetransportowane samochodami do fabryki Schoena w Sosnowcu (a po drodze z łapanki dołączani byli kolejni aresztowani). Od wejścia do fabryki – stale byli bici i kopani. W Sosnowcu przebywali 3 doby. Potem przewiezieni ich na dworzec kolejowy gdzie władowano wszystkich (ok. 1000 osób) do wagonów specjalnego pociągu i wywieziono do KL Dachau. Po 4 miesiącach Górka przeniesiony został do KL Sachsenhausen. 4 listopada 1940 roku został zwolniony z Sachsnehausen, podobno za sprawą niemieckiego zarządu kopalni, w której pracował. Wojnę przeżył w Warszawie i okolicach. W 1945 roku wrócił na Śląsk, gdzie do 1969 r. piastował wysokie funkcje w górnictwie. Zmarł w 1972 roku w Warszawie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznania osobiście złożone w IPN w dn. 24.11.1969 r. oraz wspomnienia i dokumenty rodzinne.