Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85844

GÓRKIEWICZ ALEKSANDER,

Urodzony 27.06.1906 r. w Sułkowicach. Nauczyciel w szkole powszechnej w Chebziu – Ruda Śląska. Aresztowany 3.05.1940 r. i w transporcie kolejowym przewieziony do KL Dachau, a stamtąd przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7686. Na skutek interwencji rodziny, zwolniony z obozu 22.11.1940 r. Po krótkiej rekonwalescencji, podjął pracę w kop. „Bobrek”. Zmarł w 1976 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.