Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85845

GÓRKA APOLINEUSZ,

Górka Apolineusz ur. 1914 r. s. 50

Urodzony 16.05.1914 r. w Starym Sączu, zamieszkały w Ustroniu-Zawodziu (nr 25); leśniczy. Po ukończeniu szkoły dla leśniczych w Cieszynie (Zamek) pracował w Dyrekcji Lasów Państwowych w Cieszynie, zaś w 1938 r. otrzymał posadę leśniczego w Trzycieżu – Zaolzie. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Uniknął niewoli i internowania w obozie jenieckim, a po powrocie do domu, pozostawał jakiś czas bez pracy – nie otrzymał jej u okupanta. Aresztowany 21.04.1940 r. i krótko więziony w Cieszynie, skąd po kilku dniach przetransportowany został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 762 (przebywał na bloku 20). Przetrwał w obozie 5 lat, ale przed samym wyzwoleniem, wynędzniały i chory zginął pobity przez kapo – ze skutkiem śmiertelnym.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.