Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85846

GÓRNIAK JAN,

Górniak Jan, pop

Urodzony 7.12.1887 r. w Błędowicach Dolnych, zamieszkały w Lutyni Dolnej (nr 167), narodowości polskiej. Po ukończeniu szkoły wydziałowej kształcił się w szkole średniej (paralelka) przy niemieckim seminarium nauczycielskim w Cieszynie (matura w 1908 r.). Był aktywnym działaczem w Macierzy Szkolnej Ziemi Cieszyńskiej, dyrygent Chóru Nauczycieli Polskich w Czechosłowacji, członek Związku Polaków w Czechosłowacji. Pracę nauczyciela rozpoczął w Lutyni Dolnej, działacz społeczny, członek TNP.

Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność dla ruchu oporu – w organizacji Orzeł Biały w sekcji propagandy i socjalnej. Aresztowany 22.04.1940 r., jako podejrzany o konspiracyjną działalność i więziony w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna). Stamtąd, w transporcie zbiorowym po trzech dniach przewieziony do KL Dachau. Od 7.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 18.11.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.