Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85848

GROLEWSKI SYLWESTER,

grolewski-sylwester

Urodzony 3.12.1918 r. w Poznaniu, syn Józefa i Franciszki z d. Nowak zamieszkał w Rybniku. Po ukończeniu szkoły powszechnej, pracował w Rybnickiej Fabryce Musztardy, zaangażowany w działalność harcerską. W 1938 r. zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego – 5 Baon Saperów Wodnych w Krakowie. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r., i niestety 23.09.1939 r. w Bełżcu dostał się do niewoli – obóz jeniecki w Grybowie k/Nowego Sącza. Zwolniony z obozu jenieckiego jako że był mieszkańcem Górnego Śląska. – wrócił do Rybnika, gdzie został aresztowany i do 12.04.1940 r. więziony w Rybniku. Następnie, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3436. Odzyskał wolność – wyzwolony przez wojska amerykańskie 29.04.1945 r. Po powrocie z obozu w 1946 r., zamieszkał od 1947 r. w Zabrzu i podjął pracę w kopalni „Konkordia” w Zabrzu, następnie w kop. „Bobrek” a od 1960 r. na kop. W kop. „Makoszowy”. Od 1962 r. do emerytury, pracował w Straży Przemysłowej. Zmarł w 1994 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznania córki Jolanty Boczek.