Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85850

GRYCMAN JULIUSZ,

Urodzony 13.04.1887 r., w Bluszczowie gmina Gorzyce, mieszkaniec Rydułtów, pow. rybnicki. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w szkole średniej – pracując następnie jako urzędnik. Aresztowany 5.05.1940 r. i prawdopodobnie po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Rybniku, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Przeżył w obozie do ostatnich dni jego funkcjonowania – wyzwolony 29.04.1945 r. przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.