Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85851

GRYCZ FRANCISZEK,

Urodzony 3.06.1892 r., zamieszkały w Wiśle (nr 851), powstaniec śląski. Aresztowany w kwietniu 1940 r., i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym wywieziony do KL Dachau. W marcu 1941 r. zwolniony, ale stan jego zdrowia na skutek przeżyć obozowych był tak zły, że zmarł w domu 9.05.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.