Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85852

GUŃKA JAN,

 Guńka Jan pop

Urodzony 6.07.1889 r. w Błędowicach Dolnych, zamieszkały w Olbrachcicach (nr 10), narodowości polskiej, restaurator. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany 22.04.1940 r. w ramach akcji przeciw polskiej inteligencji i po uwięzieniu w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3680. Zginął 2.02.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.