Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85853

GUŃKA KAROL,

 Guńka Karol pop

Urodzony 23.03.1893 r. w Błędowicach Dolnych, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, narodowości polskiej, syn Jana i Magdaleny z d. Knieżyk. Po ukończeniu szkoły ludowej w Błędowicach Dolnych, kształcił się w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku (matura w 1913 r.). Pracę nauczyciela rozpoczął w szkole ludowej w Łąkach, następnie uczył w Suchej Średniej. W 1920 r. pracował, jako nauczyciel szkoły ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku. W okresie międzywojennym pełnił okresowo funkcję sekretarza Związku Nauczycielstwa Polskiego, w ognisku miast i powiatu cieszyńskiego.

W roku szkolnym 1938/1939 był nauczycielem w Czeskim Cieszynie. Wybitny metodyk, redaktor „Miesięcznika Pedagogicznego”. Aresztowany 11.04.1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, a następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 15.08.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.