Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85858

HALAMA RUDOLF,

halama-rudolf-ur-1914-r-s-51

Urodzony 23.03.1914 r. w Ustroniu (nr 10) i zamieszkały w tej miejscowości; robotnik. Przed wojną pracował w państwowym tartaku w Ustroniu. Zmobilizowany, brał udział (jako podoficer) w kampanii wrześniowej 1939 r. Dzięki szczęśliwym okolicznościom uniknął niemieckiej niewoli oraz internowania, w którymś z obozów jenieckich. Po powrocie do domu, aresztowany przez gestapo 23.04.1940 r. Krótko przetrzymany w więzieniu w Cieszynie, a następnie przetransportowany do KL Dachau. Zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6523, przebywał w bloku 16/11. Zginął w tym obozie 6.03.1941 r. 

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.