Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85859

HAMPEL IGNACY,

Urodzony 21.07.1906 r. w Wieruszowie, zamieszkały w Rybniku. Po ukończeniu szkoły stopnia podstawowego, kontynuował naukę o kierunku pedagogicznym, a po jej ukończeniu – nauczyciel. Aresztowany i 6.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 8384. Od 26.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.