Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85860

HANAK FRANCISZEK,

 Hanak Franciszek (120) szare

Urodzony 3.10.1910 r. w Jabłonkowie (nr 114/115) i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, prawnik – adwokat. Ukończył polskie gimnazjum w Cieszynie i Orłowej, zaś studia prawnicze ukończył w Brnie. Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd 5.06.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 6830 i gdzie przebywał od 24.04.1940 do 5.06.1940 r. Następnie, 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 3.12.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.