Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85866

HAROK JAN,

 Harok Jan pop

Urodzony 20.08.1914 r. w Karwinie i tam zamieszkały, narodowości polskiej, nauczyciel. Aresztowany 12.04.1940 r. w Stonawie i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 24.06.1941 r. Po powrocie w rodzinne strony, do końca okupacji hitlerowskiej pracował, jako pracownik fizyczny w kop. „Barbara” w Karwinie. Po wyzwoleniu wrócił do pracy w zawodzie nauczyciela – dyrektor szkoły do 1973 r. Zaangażowany w pracy społecznej w PZKO – prezes koła, dyrygent i członek orkiestry smyczkowej.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.