Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85867

HARTMAN HENRYK,

Urodzony 15.07.1886 r. w Józefowu – osiedle w Katowicach, zamieszkały w Łagiewnikach. Księgowy. Aresztowany i 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7395. Zwolniony z obozu 26.10.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.