Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85868

HASSA JÓZEF,

Urodzony 14.03.1892 r. Mieszkaniec Świętochłowic. Aresztowany 5.05.1940 r. i prawdopodobnie krótko uwięziony w Sosnowcu, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.