Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85869

HAWLASEK ERWIN,

 Hawlasek Erwin pop

Urodzony 8.07.1912 r. w Łazach i tam zamieszkały, narodowości polskiej, prawnik. Ukończył Gimnazjum w Orłowej – matura w 1931 r., później studiował na wydziale prawa Uniwersytetu Karola w Pradze. Aresztowany 12.04.1940 r. i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Od 20.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3188. W obozie pracował w kamieniołomie i uległ wypadkowi – ciężki głaz przywalił mu nogę. Przewieziono go do szpitala w Linzu, ale pozostawiono go bez opieki, w wyniku, czego, przez utratę krwi, zmarł 21.06.1940,

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.