Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85871

HECZKO PAWEŁ,

 Heczko Paweł pop

Urodzony 19.09.1884 r. w Boconowicach, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, narodowości polskiej. Urzędnik kolejowy. Był jednym z pierwszych założycieli partii socjalistycznej wśród kolejarzy. Przeniesiony na emeryturę w 1925 r. pracował w Macierzy Szkolnej. Był radnym miejskim ze strony społeczeństwa polskiego w Radzie Miejskiej w Czeskim Cieszynie. Jakiś czas był redaktorem „Dziennika Cieszyńskiego”. Na krótko przed wojną objął kierownictwo drukarni „Olza”, był też redaktorem ewangelickiego pisma „Przyjaciel Dziatek” i „Ewangelik”. Aresztowany 23.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, skąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 6501. Dnia 6.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen – zginął 19.02.1941 r. (stwierdzona przyczyna śmierci – zapalenie nerek – mocznica).

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.