Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85872

HEROK JAN,

Urodzony 9.12.1881 r. w Zarzeczu pow. pszczyński, mieszkaniec Czechowic lub Dziedzic. Wykształcenie średnie pedagogiczne, nauczyciel. Przed wybuchem drugiej wojny światowej zamieszkały w Czechowicach i tam nauczyciel w szkole powszechnej. Aresztowany wiosnę 1940 r., i wpierw więziony na gestapo w Bielsku, a stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6957. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie – brak daty.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN Katowice, sygnatura S88/10/ZU tom I do III; zeznanie wnuczki sygnatura S88/10.Zu tom I do III; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.