Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85873

HES FRANCISZEK,

 Hes Franciszek, pop

Urodzony 5.03.1916 r. w Wędryni (nr 273), i tam zamieszkały, narodowości polskiej, organista. Aresztowany 24.04.1940 r. w Wędryni i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 6876. Od 6.06.1940 r. przeniesiony został do KL Mauthausen-Gusen i tam zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3706. Zwolniony z obozu 12.02.1943 r. Po powrocie do miejsca zamieszkania pracował, jako pracownik fizyczny w składzie drzewa w Łyżbicach. Po 1946 r. pracował w Łyżbicach, jako urzędnik w hucie trzynieckiej. Zaangażowany w pracach społecznych w PZKO, jako dyrygent miejscowego chóru.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.