Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85875

HILA EMIL,

 Hila Emil T 12, cz.23, 254

Urodzony 5.11.1921 r. w Porębie, zamieszkały w Orłowej. Studiował w Orłowej i wyższej Szkole Górniczej w Ostrawie. Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, skad 26.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, od 26.04.1940 r. przeniesiony do więzienia w Katowicach i dalej – od 1.05.1940 r. przesłany do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie, 10.05.1940 r. przetransportowany do Dachau, a od 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie przebywał do 5.12.1941 r. Po zwolnieniu z obozu, ponownie aresztowany 5.02.1944 r. i więziony w Torgau, gdzie przebywał do 30.09.1944 r. – zwolniony z obozu. Po wyzwoleniu dokończył studia i następnie pracował, jako inżynier w hutnictwie. Społecznie zaangażowany w PZKO i w Związku Bojowników Antyfaszystowskich – w komisji historycznej.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.