Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85876

HŁADYSZ JÓZEF,

Urodzony 24.02.1907 r. w Bystrzycy – Zaolzie. Uczęszczał do Gimnazjum Polskiego w Cieszynie ukończone w 1927 r. Potem studiował w Poznaniu – otrzymał w 1934 r. magisterium wychowania fizycznego. Nauczyciel, pracował w Żninie k/Poznania, a tuż przed wybuchem wojny przeniósł się do Katowic – uczył WF w Miejskiej Szkole Handlowej. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. pod Biłgorajem dostał się do niewoli. Uciekł z pociągu podczas transportu do Rzeszy. Powróciwszy do Katowic, aresztowany 8.04.1940 r. razem z innym nauczycielem Janem Böhmem z Katowic i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 2914. Od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen – pracował w kamieniołomach. Zwolniony z obozu 15.11.1940 r. Po wojnie pracownik w Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Katowicach, zaś od 1951 r. przeniesiony do Departamentu Szkolnictwa Zawodowego Ministerstwa Górnictwa w Warszawie. Z warszawy wrócił na własną prośbę do Katowic. Od 1975 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł w 1988 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie córki Krystyny Gawlikowskiej.