Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85877

HŁAWICZKA JÓZEF,

 Hlawiczka Józef ur. 1899 r. s. 52

 

Urodzony 8.03.1899 r. w Dzięgielowie pow. cieszyński, zamieszkały w Ustroniu (nr 69); pow. cieszyński, pracował jako kelner. W okresie międzywojennym pracował w restauracjach ustrońskich, a kilka lat przed wybuchem wojny, przeszedł do pracy w miejscowym zakładzie pracy – „Kuźni Ustroń”. Aresztowany 21.04.1940 r., więziony w Cieszynie, skąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako nr 7056. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3715 (przebywał w bloku 20). Zginął w tym obozie 19.12.1944 r. 

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.