Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85879

HOŁA ROMAN,

Urodzony 19.02.1914 r. w Jankowicach pow. rybnicki, i zamieszkały w tej miejscowości. Po ukończeniu szkoły stopnia podstawowego oraz szkoły średniej, student wyższej uczelni. Aresztowany i 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7337. Od 26.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.