Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85880

HORÁČEK EUGENIUSZ,

 Horáček Eugeniusz, pop

Urodzony 14.01.1911 r. w Krakowie, zamieszkały w Orłowej, magister farmacji, narodowości polskiej. Ukończył gimnazjum w Orłowej, studia farmaceutyczne ukończył w Krakowie. Aresztowany 28.04.1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, a następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 21.11.1940 r. Po wyzwoleniu kierownik apteki w Karwinie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.