Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85881

IZDEBSKI KAZIMIERZ,

Urodzony 9.08.1900 r. w Rozyszcze, zamieszkały w Kazimierzu Górniczym – wschodnia dzielnica Sosnowca. Po ukończeniu szkoły stopnia podstawowego oraz średniej, kontynuował naukę na studiach wyższych technicznych – inżynier. Aresztowany i 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7448. Od 3.09.1940 r. przeniesiony do KL Sachsenhausen-Oranienburg. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.