Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85882

JACHNA LUDWIK,

Urodzony 26.01.1885 r. w Woli Rogowskiej pow. bielski. Po ukończonym wykształceniu pedagogicznym – nauczyciel Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum w Białej Krakowskiej. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność rychu oporu – w organizacji ZWZ. Aresztowany i 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6432. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany jako więzień nr 90822. Zginął w tym obozie w kwietniu 1941 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.