Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85884

JANAS JAN,

 Janas Jan, pop

Urodzony 15.10.1906 r. w Zawadzie (nr 78) k/Bogumina, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, buchalter, narodowości polskiej, urzędnik bankowy, później urzędnik w spółdzielczości spożywczej. Po maturze w gimnazjum w 1927 r., ukończył studia w Wyższej Szkole Handlowej w Krakowie. Aresztowany 30.09.1939 r. i więziony we Frysztacie i po dwóch tygodniach, tj. 18.10.1939 r. zwolniony do domu. Ponownie aresztowany 12.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 18.11.1944 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3165. Zwolniony z obozu 12.02.1941 r. Po raz trzeci aresztowany i uwięziony w Cieszynie od 18.11.1944 r. do 6.12.1944 r. i znowu zwolniony do domu. Po wyzwoleniu pracował w spółdzielniach „Jednota – Jedność” i zamieszkał w Czeskim Cieszynie. Zmarł 24.06.1972 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.