Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85885

JANAS JÓZEF,

 Janas Józef pop

Urodzony 11.02.1891 r. w Karwinie, zamieszkały w Dąbrowie, kamerdyner u Larischa, narodowości czeskiej. Aresztowany 6.09.1939 r. w Karwinie i tam więziony przez trzy dni, a później przewieziony do Czeskiego Cieszyna – fabryka Kohna. Stamtąd, 12.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, i dalej od 26.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3562. Zwolniony z obozu 16.12.1940 r. – wrócił do miejsca zamieszkania, do końca okupacji pracował, jako robotnik fizyczny.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.