Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85887

JANIK JÓZEF,

 Janik Józef pop

Urodzony 24.10.1895 r. w Wędryni pow. cieszyński, zamieszkały w Trzyńcu, narodowości polskiej, kupiec. Inwalida z pierwszej wojny światowej, działacz społeczny. Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji zarejestrowany jako więzień 7123. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy okupacyjny oraz pookupacyjny los tego więźnia. Odzyskał wolność 17.02.1941 r.- zwolniony z obozu.Do końca okupacji pracował, jako robotnik fizyczny. Po wyzwoleniu – znowu kupiec. Zmarł 8.12.1980 r. 

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.