Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85889

JANIUREK FRYDERYK,

 Janiurek Fryderyk pop

Urodzony 8.04.1914 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej. Kształcił się w Śląskiej Ostrawie (matura w 1934 r.), później pracował, jako nauczyciel – uczył w Lutyni w Szkole Wydziałowej. Wielki społecznik i działacz oświatowy. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. Aresztowany i uwięziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, skąd 24.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 7140. Od 6.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, i tam zarejestrowany, jako więzień nr 3751. Zginął 19.03.1942 r. (podana przyczyna śmierci – słabe krążenie).

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.