Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85890

JANIUREK LEON,

janiurek-leon-pop
Od 6.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 48438. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Po wyzwoleniu dyrektor dziewięcioletniej Szkoły Podstawowej w Karwinie. Zmarł 18.08.1968 r. w Karwinie.Urodzony 14.08.1910 r. w Karwinie – Zaolzie, zamieszkały w Pietrowicach, narodowości polskiej. Kształcił się w Śląskiej Ostrawie – z maturą w 1929 r., później zdobył wykształcenie pedagogiczne, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Karwinie-Solcy. Działacz społeczny. Aresztowany 24.04.1940 r. i uwięziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, skąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 7139.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.; Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI.