Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85892

JANOSZKA WILHELM,

Urodzony 10.03.1902 r. w Tarnowskich Górach, zamieszkały w Lasowicach, kolejarz. Aresztowany 14.04.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3069. Odzyskał wolność 29.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.