Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85893

JANSA FRANCISZEK,

Urodzony 28.01.1895 r. w Złoczowie, mieszkaniec Bielska. Po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Mikuszowicach Krakowskich pow. bialski. Aresztowany 24.04.1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Bielsku, stamtąd 26.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12794. Od 16.08.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, tam zarejestrowany jako więzień nr 7574. Zginął w tym obozie 5.11.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.; Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI.