Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85894

JARCZYK ROMAN,

Urodzony 13.04.1901 r. Mieszkaniec Królewskiej Huty (Chorzowa). Aresztowany wiosną 1940 r. i w transporcie zbiorowym prawdopodobnie przewieziony do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tej osoby.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.