Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85895

JAREK JÓZEF,

Urodzony 24.03.1899 r. w Królewskiej Hucie (Chorzowie), i tam zamieszkały. Wykształcenie podstawowe. Przed wybuchem wojny pracował Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. – walcząc miedzy innymi na terenach wschodnich z bandami ukraińskimi. Dostał się do radzieckiej niewoli, więziony w obozie jenieckim poza Uralem – w Oranki-Gorkij. Wiosną 1940 r. w ramach wymiany jeńców sowiecko-niemieckiej, przeniesiony został do obozu Muehlber. Po zwolnieniu z obozu wrócił do domu, aresztowany 14.04.1940 r. przez gestapo i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3285. Od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony do domu początkiem 1943 r. Po wojnie mianowany pełnomocnikiem zorganizowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Śląsku. Zmarł we wrześniu 1950 r. na zawał serca.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.