Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85897

JEDYNAK JAN,

Urodzony 15.07.1895 r. w Michałkowicach, syn Feliksa i Stanisławy z d. Patyk, zamieszkały w miejscowości Frydek – Zaolzie, potem w Bielsku. Ukończył 5 klasową szkołę ludowa w Michałkowicach w 1909 r. W latach 16.07.1913 – 31.10.1918 r. pracował w państwowych kolejach austriackich. W latach 1.11.1918 do 20.02.1923 r. ochotniczo wstąpił do Wojska Polskiego – potem żołnierz zawodowy od 21.02.1923 do 30.11.1934 r. (stop. wojsk. starszy sierżant). Od 1.12.1934 r. emeryt wojskowy, pracował we własnym gospodarstwie rolnym. Przed wybuchem wojny zamieszkały w Białej Krakowskiej. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. – dostał się do sowieckiej niewoli i wieziony był na kresach wschodnich, skąd po ucieczce wrócił do domu. Aresztowany w kwietniu  1940 r. i 23.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3782. Po jakimś czasie przeniesiony do Mauthausen-Gusen, i tam zarejestrowany jako więzień nr 7029 – potem przeniesiony do filii tego obozu w Ibs. W obozie przebywał z innym więźniem z Bielska – Rudolfem Jeleśniańskim. Zginął w tym obozie 10.09.1941 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie wnuka Przemysława Jedynaka.