Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85898

JELEŃ JAN,

Urodzony 10.06.1916 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości. Uczęszczał do polskiej szkoły ludowej i wydziałowej w Karwinie. Po ukończeniu szkoły, zatrudniony, jako kierowca mechanik w Konsulacie Polskim w Ostrawie, członek Macierzy Szkolnej, Związku Polaków w Czechosłowacji. Tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., pracował jako kierowca w kop. „Barbara” w Karwinie. Aresztowany 18.04.1940 r., jako podejrzany o działalność konspiracyjną SZP-OOB i uwięziony na gestapo w Cieszynie, stamtąd został przetransportowany do więzienia w Sosnowcu. Następnie przewieziony do KL Dachau. Zwolniony z obozu. Nie na długo cieszył się wolnością, ponownie został aresztowany i uwięziony w Minchen (Monachium). Po kilkutygodniowych przesłuchaniach znowu zwolniony do domu.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.