Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85900

JEZIORSKI WŁADYSŁAW,

Urodzony 19.02.1921 r. Mieszkaniec Białej. Aresztowany 19.04.1940 r. i 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Brak dokładniejszych informacji o tej osobie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.