Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85901

JĘDRUSIAK WŁADYSŁAW,

jedrusiak-wladyslaw

Urodzony 7.07.1906 r. w Białej Krakowskiej, wykształcenie średnie, pracował jako urzędnik, działacz społeczny. Aresztowany wiosną 1940 r. i 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6773. Od 5.07.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zatrudniony był w kamieniołomach. Zwolniony z obozu w kwietniu 1941 r. Zmarł 11.02.1969 r.

Postscriptum: Współwięźniowie to: dr Duława Władysław, dr Karolini, W. Kędzior, Trychubczak.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznania corki Danuty Jędrusiak.