Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85903

JOCHIM ARNOLD,

jochim-arnold

Urodzony 30.11.1912 r. w Boguminie, mieszkaniec Tychów, syn Jana i Leopoldyny. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Ostrawie Śl., pracę nauczyciela rozpoczął w Szkole Wydziałowej w Bystrzycy (gdzie zamieszkiwał). W latach 1935 do 1936 był kierownikiem szkoły w Ostrawie Śl., a potem nauczyciel w Nowej Wsi pow. rybnicki. W latach 1937-1938 odbywał służbę wojskową w szkole podchorążych we Lwowie.

Po 1938 r. wrócił do uczenia w szkole w Bystrzycy – Zaolzie. Pracując jako nauczyciel, bardzo zaangażowany był w polskich organizacjach kulturalno-oświatowych, sportowych w Czechosłowacji. Długoletni przewodniczący Związku Młodzieży Polskiej, działacz Macierzy Szkolnej, sekretarz „Rodziny Opiekuńczej”. Zmobilizowany, nie zdążył dotrzeć do swojej jednostki we Lwowie wiec z drogi do Lwowa wrócił do Bystrzycy. Aresztowany 24.04.1940 r. w Bystrzycy, więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany jako więzień nr 7128. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Dzięki skutecznym staraniom rodziny, zwolniony z obozu 27.11.1940 r. – z obowiązkiem meldowania się codziennie na posterunku policji w Cieszynie. Po jakimś czasie, otrzymał nakaz pracy przymusowej w Linzu. Do zakończenia się hitlerowskiej okupacji w 1945 r., pracował w Raciborzu, potem w Gliwicach – w hucie. Po wyzwoleniu wrócił do rodzinnej miejscowości. Zmarł 1983 r.

Bibliografia: materiały udostępnione przez Archiwum IPN w Katowicach – zeznanie córki, sygnatura S88/10.Zu tom I do III; sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie syna Andrzeja Jochima.