Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85909

JUROW MICHAŁ,

Urodzony 7.04.1883 r. w Kijowie, mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. Po ukończeniu studiów medycznych – lekarz. Aresztowany i 26.05.1940 r. przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12877. Od 30.08.1940 r. przeniesiony do KL Sachsenhausen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.