Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85910

KACZER MIECZYSŁAW,

Urodzony 14.12.1914 r. Mieszkaniec Tarnowa. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznane są dokładniejsze informacje o tej osobie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.