Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85912

KADŁUBEK JAN,

 Kadłubek Jan pop

Urodzony 29.07.1885 r. w Grodziszczu i zamieszkały w tej miejscowości (nr 55), narodowości polskiej. Kształcił się w Cieszynie – matura w 1908 r. Nauczyciel, kierownik Polskiej Szkoły Ludowej w Grodziszczu. Aresztowany 22.04.1940 r. i wpierw uwięziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, 20.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen i tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3007. Zwolniony z obozu 4.09.1942 r. Po powrocie do domu, do końca okupacji pracował na roli. Po wyzwoleniu powrócił do pracy w szkolnictwie. Zmarł 18.02.1962 r. w Grodziszczu.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.